Scholtens-goldV2

Wij zijn gespecialiseerd in juridische dienstverlening
ten behoeve van 
personen- en familierecht en (jeugd)strafrecht

AdvocatenKANTOOR

SCHOLTENS

EEN ERVAREN ADVOCATENKANTOOR GESPECIALISEERD IN PERSONEN- EN FAMILIERECHT EN (JEUGD)STRAFRECHT

Ons kantoor is sinds 2008 gevestigd in Wormerveer en kan omschreven worden als kleinschalig en laagdrempelig, waarbij persoonlijke aandacht en betrouwbaarheid voorop staan.

Juridische kennis wordt gecombineerd met een menselijke aanpak.

Uw zaak wordt op adequate wijze aangepakt, zodat u met een gerust hart naar huis kunt. Er zal per geval bekeken worden of een regeling tussen partijen óf een juridische procedure de beste uitkomst biedt. Uiteraard wordt u direct een indicatie gegeven van de te verwachten kosten.

ZEKERHEDEN

Wij staan garant voor:

✓ Transparantie over de kosten

✓ Tijdens het eerste gesprek een schatting van het totaalbedrag

✓ Zo efficiënt mogelijke werkzaamheden om de kosten te beperken

✓ Helder en persoonlijk contact

✓ Begrijpelijke uitleg

AdvocatenKANTOOR
SCHOLTENS

Een ervaren advocatenkantoor gespecialiseerd in personen- en familierecht en (jeugd)strafrecht.

Ons kantoor is sinds 2008 gevestigd in Wormerveer en is kleinschalig & laagdrempelig. Waarbij persoonlijke aandacht en betrouwbaarheid voorop staan

Juridische kennis wordt gecombineerd met een menselijke aanpak.

Uw zaak is in goede handen waarna u met een gerust hart naar huis kunt. Er zal per geval bekeken worden of een regeling tussen partijen óf een juridische procedure de beste uitkomst biedt. Uiteraard wordt u direct een indicatie gegeven van de te verwachten kosten.

ZEKERHEDEN

Wij staan garant voor:

✓ Transparantie over de kosten

✓ Tijdens het eerste gesprek een schatting van het totaalbedrag

✓ Zo efficiënt mogelijke werkzaamheden om de kosten te beperken

✓ Helder en persoonlijk contact

✓ Begrijpelijke uitleg

RECHTSGEBIEDEN

Wij zijn gespecialiseerd in juridische dienstverlening ten behoeve van particulieren
op de volgende rechtsgebieden:
Personen- en familierecht
- Echtscheidingen
- Omgangsregelingen
- Partner- en/of kinderalimentatie
- Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
- Erkenning
- Gezag

(Jeugd) Strafrecht
- Geweldsdelicten
- Drugszaken
- Zedenstrafzaken

- Diefstal (vermogensdelicten)
- Verkeersstrafzaken
- Overtreding van de Wet Wapens en Munitie
Algemeen verbintenissenrecht
Heeft u een overeenkomst (contract) gesloten met iemand of heeft iemand een onrechtmatige daad begaan jegens u? Dit zijn voorbeelden van verbintenissenrecht, waar wij u graag mee helpen.


Voor overige juridische kwesties kunt
u uiteraard ook bij ons terecht.

Onze Advocaten

Graag laten wij u alvast kennis maken met onze advocaten

Mr. A. Vogelaar

Anouk Vogelaar is sinds 2004 advocaat, nadat zij de opleiding Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam heeft afgerond. In haar praktijk ligt de nadruk op het personen- en familierecht en het (jeugd)strafrecht. Mr. Vogelaar heeft jarenlange ervaring en kan u op diverse rechtsgebieden advies geven. Zij is een overtuigend pleiter en kan u in begrijpelijke taal bijstaan. Mr. Vogelaar streeft altijd naar het best haalbare resultaat voor haar cliënten.

“Iedere burger dient goede bijstand te kunnen krijgen van een advocaat. Tevens draag ik er zorg voor dat mijn cliënten een goed beeld krijgen van alle betrokken belangen in de betreffende zaak. Ik geef u een reële weerspiegeling van de rechtsgang.”

Telefoon: +31 6 57684642

MR. D.E. Oud

Daniëlle Oud heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, met als masterspecialisatie strafrecht, waarna zij werkzaam is geworden als advocaat binnen het strafrecht en het personen- en familierecht. Door haar ruime ervaring, kan mr. Oud u op gepaste en persoonlijke wijze rechtshulp bieden, waarbij zij samen met u kijkt naar de mogelijkheden. Zij zal doelgericht zoeken naar de best passende oplossing voor uw juridische geschil. Tevens is zij altijd goed bereikbaar voor haar cliënten, zowel binnen als buiten kantoortijden.

 

“Ik probeer altijd met een frisse en open blik naar juridische kwesties te kijken, waarbij ik op een heldere wijze cliënten adviseer en samen met de cliënt het best mogelijke resultaat probeer te verkrijgen.”

Telefoon: +31 6 21906303

TARIEVEN & VOORWAARDEN

Wij verlenen juridische hulp op basis van gedeeltelijk door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand en op uurtarief.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Dit is gedeeltelijk door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Er zijn wettelijke inkomens- en vermogensgrenzen om voor een toevoeging in aanmerking te komen. Indien er een toevoeging wordt verleend, wordt aan u een eigen bijdrage opgelegd. Kosten van uittreksels, griffierecht en overige kosten van derden komen eveneens voor uw rekening. Voor meer informatie over de toevoegingsregeling verwijzen wij u naar www.rechtsbijstand.nl.

Indien u een (bijstands)uitkering geniet, kunt u in sommige gevallen bijzondere bijstand aanvragen. Via deze regeling kan de gemeente (een deel van) de declaratie voldoen.

Rechtsbijstandverzekering

Hebt u al een rechtsbijstandverzekering en hebt u juridische hulp nodig? Indien er een procedure dient te worden gevoerd, hebt u vrije advocaatkeuze. U hebt als verzekerde vaak recht op kosteloze rechtsbijstand van een advocaat van uw keuze.

Uurtarief

Wij houden van openheid en helderheid: kwaliteit voor een betere prijs. U hebt bij ons de mogelijkheid om uw dossier op basis van een vaste prijsafspraak te laten behandelen. Indien dit uw voorkeur heeft, kunt u vragen naar de voorwaarden. Door te kiezen voor een vaste prijs voor de behandeling van uw zaak, weet u op voorhand met welke kosten u rekening moet houden. U kunt uiteraard ook kiezen voor ons scherpe uurtarief.

Voor de goede orde berichten wij u dat wij geen derdengelden kunnen ontvangen. Voor onze voorwaarden verwijzen wij u naar onze Algemene voorwaarden.

Hebt u een juridisch geschil?

Wij kunnen u helpen

openingstijden

Maandag – Vrijdag: 9:00 – 17:00 

Hier zijn wij te vinden

Zaanweg 67(E)
1521 DM Wormerveer
Zaanstad

Telefoon

Kantoor:
075 622 7602

mr. Anouk Vogelaar:
+31 6 57684642

mr. Daniëlle Oud:
+31 6 21906303